Aankopen en facturen in Twizzit

Aankopen en inschrijvingen gebeuren met een formulier. In de tab ‘Aanbod’ vind je de inschrijvingen en aankopen die je via je Twizzit account kan maken.

Zodra het formulier ingevuld is verschijnt het onder de rubriek ‘Inschrijving en aankopen’. De rubriek geeft een chronologisch overzicht van al je Twizzit aankopen en inschrijvingen.

Betalingen worden gefactureerd en de factuur verschijnt in de rubriek ‘Facturen’. Een factuur heeft volgende statussen:

  • Openstaand: De factuur werd verzonden, maar er is nog geen betaling.
  • Deels betaald: Een deel van de betaling werd ontvangen.
  • Betaald: De factuur werd volledig betaald en is geen verdere actie vereist.
  • Achterstallig: De factuur werd verzonden en is nog geen betaling ontvangen na de vervaldatum.
  • Gesloten: Een creditnota werd aangemaakt voor de factuur en creditnota is afgewerkt.