Bestuur en medewerkers

Beerschot Atletiek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en heeft een bestuursorgaan zoals vastgeled in de statuten.

Om onze doelstelling van een goede atletiekbegeleiding waar te maken hebben we een staf van trainers die gecoördineerd worden door een sportief coördinator.

Atleten met een beperking kunnen terecht bij onze G-Atletiek werking waar ze op begeleid worden door onze trainers en g-atletiek begeleiders.

Binnen onze recreantenwerking hebben we ‘Initiator-Running’ en ‘Trainer B’ begeleiders die zowel reguliere training als Start to Run training geven.

Om eigenwedstrijden en wedstrijden van andere verenigingen in goed banen te leiden heeft BVAC een reeks van deskundige juryleden.

Tenslotte zijn onze andere medewerkers een niet te onderschatten schakel in onze werking.

Wil je ook één of meerdere taken opnemen als vrijwilliger geef dan een seintje op….