Missie en Visie

1.Missie

Beerschot is een atletiekclub waar zowel een competitieve als recreatieve structuur terug te vinden is, in zo goed mogelijke kwaliteitsvolle omstandigheden. De club staat open voor iedereen zonder onderscheid van ras of ideologie. We streven ernaar om ieder lid de structuur aan te bieden waarbinnen hij/zij op haar/zijn persoonlijk niveau de atletieksport kan beoefenen. Onze jeugdatleten worden begeleid met aandacht voor de individuele sportieve beleving en respect voor normen en waarden.

2.Visie

 Een visie kan slechts bestaan en gevoerd worden indien ze beantwoordt aan de mogelijkheden, de wensen en de verwachtingen van de atleten zelf en indien ze gedragen wordt door alle belangengroepen. Een visie moet regelmatig getoetst worden aan de huidige atleten en situatie om het draagvlak ervan te behouden.

We noteren onze visie in enkel krachtige kernzinnen:

  • Een gezonde sportbeoefening nastreven met de ontwikkeling van algemene lichaamsvaardigheden en sociale vaardigheden.
  • Een echte sportcultuur ontwikkelen (inzet, respect, ambitie, competitie, fierheid…)
  • Clubgevoel en clubgebondenheid aanwakkeren.
  • De atletieksport is een individuele sport, nochtans zal het ploegbelang primeren boven het ik-gevoel
  • Fairplay en respect voor tegenstrever, scheidsrechter, trainers, mede atleten en begeleiders centraal plaatsen in de sportieve opvoeding
  • In elke jeugdcategorie een ploeg vormen die in de hoogste reeks kan meedraaien
  • Competitief en recreatief atletiek harmonisch laten samen gaan
  • Naast atletiek ook aandacht besteden aan anders sportieve en extra-sportieve nevenactiviteiten (aanwakkeren clubgevoel en clubgebondenheid)
  • Betrokkenheid van de ouders stimuleren. Zij spelen een actieve rol in de motivatie van hun kinderen en de vorming van een sportcultuur.