Twizzit

Wat is Twizzit?

Twizzit is een tool dat Beerschot Atletiek toelaat om met één centrale database ons ledenbestand te beheren, de hernieuwing van de lidgelden te organiseren, de leden per sportdiscipline in te delen, etc. Het is hét communicatiekanaal voor de leden en hun verantwoordelijken. Je kan er behalve berichten versturen ook de aankomende activiteiten bekijken of er op inschrijven, en zaken zoals je persoonlijke gegevens aanpassen of je lidgeld betalen.