Twizzit

Wat is Twizzit?

Twizzit is een tool voor verenigingen om hun administratie, communicatie en clubfinanciën op poten te zetten.
Het laat ons als vereniging bijvoorbeeld toe om met één centrale database het ledenbestand te beheren, de hernieuwing van de lidgelden te organiseren, de leden per sportdiscipline in te delen, etc. Het is hét communicatiekanaal voor de leden en hun verantwoordelijken. Je kan er behalve berichten versturen ook de aankomende activiteiten bekijken of er op inschrijven, en zaken zoals je persoonlijke gegevens aanpassen of je lidgeld betalen.