Senioren

Bij het organiseren van dit project willen we bruggen bouwen, contacten leggen tussen bewoners, bezoekers en begeleiders van verschillende zorg-, woon- en dienstencentra.

We koppelen sociale interactie aan beweging en de buurt! Daarom richten we de volgende activiteiten in. Hierdoor komen deelnemers meermaals op verschillende momenten en op verschillende plaatsen in contact met elkaar.

Wandelingen

Om senioren, laagdrempelig, in beweging te krijgen, starten we met korte wandelingen in de buurt/wijk. Bij het opstellen van de trajecten is er zoveel mogelijk rekening gehouden met minder-validen. Verschillende partners, zorg- en diensten centra, zorgen voor verschillende startpunten. De wandelingen zijn zodanig opgesteld dat de wandelaars bij minimaal 1 andere partner langskomen. Zo is er mogelijkheid tot even rusten, toiletbezoek, een drankje met een babbeltje. Op deze manier breiden senioren hun sociale kring uit en kunnen toekomstige projecten makkelijker opgestart worden. In de toekomst plannen we ook langere trajecten uit te stippelen in diverse richtingen : parken, centrum stad, …

Partners :

  1. NOVA : Dienstencentrum in de Schijfstraat –> Wandelingen
  2. Hollebeek : dag-, woon- en zorgcentrum in de Turnersstraat –> Wandelingen
  3. Zewopa : wijkcentrum Warme Wijk in de Jan Denucéstraat –> Wandelingen
  4. Paarse Vlam : clubhuis Beerschot Atletiek in het Kielpark –> Wandelingen
  5. De Boskes : Dienstencentrum in de Sint-Bernardsesteenweg –> Wandelingen
  6. Liberty: Dienstencentrum in de Jan Van Rijswijcklaan –>

• Petanque

Petanque is een rustige en gezellige buiten sport. Kijken is even leuk als meedoen. We trachten op verschillende locaties, op een vast moment, een leuke groep op te starten die wekelijks een balletje kunnen werpen. Deze activiteit kan uitgeoefend worden door iedereen!

Mogelijke locaties :

1. Kielpark aan Paarse Vlam, clubhuis Beerschot Atletiek

2. Zewopa : het wijkcentrum heeft een eigen baan

3. (Hollebeek : naast het wooncentrum ligt een baan)

• Dans-voormiddagen

In navolging van de andere activiteiten trachten we de verschillende woon– en zorgcentra dichter bij elkaar te brengen. Maandelijks voorzien we een gezellige voormiddag, met een mogelijkheid tot dansen. Eigentijdse muziek, hapjes en drankjes worden voorzien tegen democratische prijzen.

Mogelijke locaties :

1. Hollebeek : dag-, woon- en zorgcentrum in de turnersstraat

2. Zewopa : wijkcentrum Warme Wijk in de Jan Denucéstraat

3. Paarse Vlam : clubhuis Beerschot Atletiek in het Kielpark

• Kaart-dagen

Elke 14-dagen organiseren we op de locatie van één van de partners een kaart-voormiddag. Als kaartspel ligt Wiezen voor de hand. Andere kaart- of bordspelen zijn uiteraard ook mogelijk. Kaarten zullen aanwezig zijn. Wens je te schaken of iets dergelijks, breng dan je eigen materiaal mee.

Kalender met locaties en activiteiten volgt.

In samenwerking met

        Hollebeek / Zewopa / NOVA / De Boskes / Liberty

Terug naar hoofdpagina