Bestuur en medewerkers

BVAC is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en heeft een bestuursorgaan zoals vastgeled in de statuten.

Om onze doelstelling van een goede atletiek-opleiding en -begeleiding waar te maken hebben we een staf van trainers die gecoördineerd worden door een sportief coördinator.

Binnen onze loopgroep hebben we ‘Initiator-Running’ en ‘Trainer B’ begeleiders die zowel reguliere training als Start to Run training geven.

Om eigenwedstrijden en wedstrijden van andere verenigingen in goed banen te leiden heeft BVAC een reeks van deskundige juryleden.

Tenslotte zijn onze andere medewerkers een niet te onderschatten schakel in onze werking.

Wil je ook één of meerdere taken opnemen als vrijwilliger geef dan een seintje op….